Kategooria Agrofanaatika

#10 Persoonilugu: Margus Ameerikas. Mees nagu orkester

Margus Ameerikas on Eesti põllumajanduses nimi, mis ei vaja pikemat tutvustamist. Ta on mees nagu orkester ja tundub, et tema ööpäevas on rohkem kui 24 tundi. Margus tahab, teeb ja jõuab ning on andnud väga suure panuse Eesti põllumajanduse püsimajäämise… Jätka lugemist →

#9 Koristuskonveier ja sügiskülv

Aastaring põllul, külvist koristuseni, on üks läbimõeldud otsuste ja teineteisele järgnevate tööde jada, milles osalevad väga paljud ootamatud ja ettenägematud tegurid. Koristuskonveieri õnnestumisele pannakse alus juba külvi ajal, külviaja õiget aega on võimalik tabada, kui koristusel kõik toimib ja hästi… Jätka lugemist →

#7 Süsinik meie põllumuldades

Süsinik meie põllumullas. Mis rolli ta mängib? Kuidas saavutada süsiniku tasakaal põllumullas? Räägitakse mõistest süsinikupõllundus, mille eesmärk on põlluviljelemises kasutada neid praktikaid, mis aitavad atmosfääri süsihappegaasi (CO2) taimede vahendusel mulla püsiva orgaanilise aine koostisse siduda. Kas see on midagi täiesti uut?… Jätka lugemist →

#6 Vahekultuuride kasvatamise praktilised kogemused

Vahekultuuride kasvatamine ja külvikorda integreerimine on täna meie taimekasvatuses veel suhteliselt uus viljelusvõte. Iga uue harjumuse väljakujunemisega ja praktika külvikorda seadmisega on alguses küsimusi palju ning ideest teostuseni jõudmine võtab pisut aega. Kõige paremaid vastuseid küsimustele annavad praktikud, sest kogemused… Jätka lugemist →

#5 Persoonilugu: Nõustaja pikaajalised kogemused – Eili Rajapuu

Öeldakse, et agronoomi samm on põllu ramm. Hea taimekasvatusnõustaja on keegi, kes sammub sinu põldudel aastast aastasse, hooajast hooaega, õppides samal ajal tundma sinu viljelusviiside käekirja ja põllupidamise tõekspidamisi. Nõustaja hoolib sinu põldudest, mõtleb ja arutleb sinuga kaasa ning on… Jätka lugemist →

#4 Muldade lupjamine

Mulla hapestumist põhjustavad nii looduslikud protsessid kui ka inimetegevus. Mulla reaktsioon on aga oluline põllumulla näitaja, mis mõjutab väga olulisel määral mulla viljelusväärtust. Mullareaktsioonist sõltub otseselt taimede heaolu ja taimetoitainete kättesaadavus, kultuuride saagikus ja saagi kvaliteet ning mullaorganismide aktiivsus. Happelistel… Jätka lugemist →

#3 Vahekultuurid

Vahekultuurid on kultuurid, millest saaki küll ei koristata, kuid vahekultuuride kasvatamine külvikorras parandab olulisel määral mulla ja põldude seisukorda ning võimaldab tagada jätkusuutlikkust põllukultuuride viljelemisel. Eesti tingimused ei soosi just väga pikka nimekirja saagikultuuride valikut, et põldusid kultuuride vaheldumisega värske… Jätka lugemist →

#2 Külvikord ja viljavaheldus

Külvikord ja viljavaheldus on agrotehnilised võtted, millega saab väga palju ära teha mulla kaitsmisel ja hoidmisel ning millega kaasa aidata kultuurtaimede saagipotentsiaali realiseerimisele. Külvikord peaks olema üles ehitatud viljavahelduse põhimõttel nii, et kasvatatavad kultuurid täiendavad teineteist ja viljeluspraktikatega arvestatakse, et… Jätka lugemist →

#1 Saage tuttavaks, Agrofanaatika!

Agrofanaatika sündis meie ühisest armastusest põllumajanduse ja taimekasvatuse vastu ning soovist veelgi rohkem oma erialast teada saada. Agrofanaatika tahab õppida taimekasvatust sügavuti ning teha seda koos põllumajanduse spetsialistidega: põllumeeste, praktikute, ekspertide, teadurite, asjast huvitunutega. Agrofanaatika ei õpeta ja ütle, mis… Jätka lugemist →

Uuemad postitused »

© 2024 agronoom.ee — Ehitatud WordPress platvormile

Teema autor Anders NorenÜles ↑