Lääne-Virumaal on ka lõpuks lumi sulanud (seal ju sadas alles nädal tagasi) ja põllud nii palju tahenema hakanud, et oa külvamine on päevakorral.

Laekvere lähedal töötasid Horsch Pronto 8 DC, mille vapraks vedajaks New Holland T8.420. Külvati 300 kg/ha ja sordivalik ‘Fanfare’.

Viimaste aastate parimate põldude kogemusele tuginedes on oa soovituslik optimaalne külvisenorm 40-50 idanevat seemet/. Uba ei tohiks külvata liiga suure normiga, sest mida tihedam on taimede seis, seda rohkem tekib taimedevaheline konkurents, mis toob kaasa oataimede liigselt pikkusesse kasvamise. Mõjutatud on seeläbi negatiivselt ka kaunade arv ja areng, sest taime jõud on pigem suunatud biomassi kasvatamisele. Lisaks võib see kaasa tuua ka probleeme koristusel, sest taimed nii öelda “ei lõpeta kasvamist”.

Oaseeme tuleks külvata võrdlemisi sügavale – umbes 6-7 cm. Mõned põllumehed ütlevad selle kohta – “nii sügavale, kui külvikuga suudab suruda!”

Oa umbrohutõrje on efektiivseim tärkamiseelsete mullaherbitsiididega, mis tagavad pika mullamõju ja tõrje kestvuse erineval ajal tärkavatele umbrohtudele.

Oa umbrohutõrje mullaherbitsiididega on sarnane hernel kasutatavaga ja kehtivad ka suhteliselt samad reeglid:

  1. Pritsimise järgselt oleks hea, kui vähemalt samal ööl ei järgneks öökülma. Herbitsiidi toimeained peavad jõudma mullaosakestega piisavalt kontakti, miinuskraadid võivad toimeainete aktiivsust aeglustada ja kehvemaks muuta.
  2. Uba on väga tundlik valel ajal ja hilja kasutatud herbitsiidide suhtes ning saab kergesti kahjustuse. Sellest tulenevalt peaks olema mullaherbitsiidi pritsimine tehtud hiljemalt ajaks, mil idu on jõudnud mullapinnast mitte lähemale kui 1,5-2 cm. Uba tärkab ca 3 nädalat, seega pritsimisaken on suhteliselt lai ja parim oleks mitte oodata viimast hetke.
  3. Mullaherbitsiidide puhul on lõpptulemuse ja efektiivsuse määrajaks pritsimisel kasutatav veekogus. Veekulu peaks olema vähemalt 250 liitrit. Ka eelmise aasta kuiv kevad näitas ära, et veekulu pritsimise ajal mõjutas väga palju herbitsiidide mulla järelmõju, mis on just peamiseks eeliseks nende vahendite puhul.

Kuigi see on laialt levinud ja enamasti ka kõigile teada, siis tasub üle mainida, et uba on ülitundlik MCPA suhtes, seega seda herbitsiidi mitte mingil juhul kasutada.