Soojemad ilmad on pannud talirapsid kiiremini kasvama ja siin-seal Eestis on taimed varsumisfaasis, olles juba ca 15-20 cm kõrgused.

Praegu oleks hea taimedele ära anda boor ja muud leheväetised koos vajaduspõhise herbitsiidiga. Umbrohutõrjevahendit kasutades kindlasti jälgida rapsitaimede kasvufaasi, sest heas kasvus rapsitaimedel on õiepungad leherosetist juba kõrgemale tõusnud, mis tähendab, et mõne herbitsiidi kasutusaeg on möödas.

Peamised umbrohud, mis vajaksid kindlasti tõrjumist on kesalill ja virn, mis kasvavad lõpuks siiski rapsitaimedest üle ning koristusel on kombainerile tõeliseks peavaluks. Enamasti on põldkannike ja litterhein juba nii suured, et hakkavad õitsema – nende puhul võib tõrje jätta tegemata, sest tõrjevahendid ei mõju õitsvale umbrohule ning õnneks jäävad need ka rapsile alarindesse.

Kasvu reguleerimiseks on ka kiire kasvuga põldudel pisut veel vara, kuid õige faas ei anna end ka enam kaua oodata. Kasvuregulaatorite kasutamiseks õige on nn “kummiku faas”, mis tähendab, et taimed võiksid olla ca 25-35 cm kõrged.

Sel ajal pritsides on kasvureguleerimisest kõige rohkem kasu – peavõrse kasv surutakse alla ning sellega koos saavad külgharud parema kasvujõu ja arenevad peavõrsega samas rütmis. Positiivset mõju on näha õitsemise ajal, kui põld on täpselt ühtlase pikkuskasvuga, samuti õitsemine ja hiljem ka seemnete valmimine on üheaegne.

Kevadine kasvu reguleerimine on kasulik tegevus nii hõredama ja laia reavahega, kui ka tiheda taimikuga põldudes.

Hõredama taimiku puhul antakse kasvuregulaatoritega taimedele veelgi jõudu juurde külgedesse areneda.

Tiheda taimikuga põldudes tekib ka rapsitaimedel omavaheline konkurents, mille tulemusena taimed hakkavad pigem pikkusesse kasvama ja peavõrsed valguse poole venima. Kasvuregulaatoritega on võimalik seda vältida.

Kuigi oli juba esimene hoiatus, et putukad on liikvel, siis praegu kindlasti mitte raisata putukatõrjevahendeid, vaid teha see töö koos kasvuregulaatoritega.

Hetkel kiiremas kasvus olevaid põlde vaadates võiks ennustada, et kui soe ikka jätkub, siis kasvu reguleerimine koos putukatõrje ja teise annuse booriga võiks plaani võtta umbes 7-10 päeva pärast.