Põllujalutus Pildis 3.osa on filmitud 5.mail Tartumaal. Seekord teemadeks hetkel aktuaalsed talirapside väetamine ja kasvureguleerimine, taliteraviljade võrsumise soodustamine, umbrohutõrje ja paagisegud ning oa ja herne umbrohutõrje.