Talirukkid ja talinisud on soojuse mõjul saanud tõelise kasvuhoo sisse ja kõrre venitanud juba parasjagu pikaks, et kõrretugevdajate ajastuse “magus aeg” on käes. Kõrretugevdamisega õigesti ajastamine on väga määrava tähtsusega lamandumise vältimiseks, eriti just põldudes, kus lämmastikuga väetamisel pole kokku hoitud.

Teraviljade kõrretugevdamise peamisteks eesmärkideks on kõrre pikkuskasvu lühendamine ja kõrres kuivaine süntees ning ligniinisisalduse tõstmine. Kõrretugevdaja mõjub peamiselt just nendele sõlmevahedele, mis on pritsimise ajal aktiivses kasvus.

Praegu, kui talinisu on jõudmas või juba jõudnud 2.kõrresõlme faasi ehk BBCH 32 (kohati varasemad sordid isegi lähenevad 3.kõrresõlme faasini ehk BBCH 33) on see talinisul parim aeg kõrre lühendamiseks ja kõrreseina tugevdamiseks.

Talinisu ‘Ramiro’, 2.kõrresõlme faas, 3.sõlm arenemas

Talinisu ‘Ramiro’, 2.kõrresõlme faas

Kõrretugevdamine hilisemas faasis, st lipulehes, ei lühenda enam nii palju üldist taime pikkust, vaid pigem tugevdab kõrt ja lühendab pea all olevat sõlmevahet. Kõrretugevdajate kasutamine väga hilises faasis (loomise alguses) võib põhjustada viljapeade lehetuppe kinnijäämist, haiguste levimist ja kõlujate terade teket – seda mitte ära oodata ja praktiseerida.

Talirukis ja tritikale on jõudnud kindlasti 3.kõrresõlme faasi (BBCH 33), mõned isegi veelgi kaugemale arenenud ning peagi on juba kõikidel põldudel ka kõik sõlmed olemas ja lipuleht rullunud.

Rukis ‘Bono’

Samuti õige aeg kõrt korrigeerida, mis rukki püsti püsimisel on väga tähtis. Mitte hiljaks jääda ja oodata viimast aega ehk ohete nähtavale ilmumist – see on riskimine ja võib kätte maksta.

Taimede kasv ja areng on praegu väga kiire, seega kõrretugevdamine on lähiaja pritsimise plaanides õige ette võtta. Väga hästi saab seda ühildada fungitsiididega. Kõrretugevdajad võivad kohati olla kapriissed paagisegupartnerid, seega nendega koos mitte teha vägevaid tuumasegusid. Kõrretugevdajaid ja tuulekaera tõrjeks mõeldud herbitsiide mitte mingil juhul segada – raudselt kahjustab.

Mitte vähemtähtsa lisaboonusena on lühema kõrrega teraviljataimes ka ressursside jaotumine suunatud tuumakama ja kvaliteetsema tera moodustumisse.
Kõrre murdumine ja lamandumine saab alguse tavaliselt piimküpsuse faasis, mis on kriitiline tera täitumise ja kvaliteetse saagi moodustumise faas. Peade murdumine ja lamandumine tekitab probleeme ka koristusperioodil, kui vihm õigel ajal kombaini tööd segab. Eelmise aasta kogemusele mõeldes võib saagikadu olla sel juhul kuni 50-60%.