Põllujalutus Pildis 5.osa keskendub aktuaalsele – talirapside viimane pritsimine valgemädaniku ja kõdra-peitkärsaka tõrjeks, talinisu lipulehefaasis tehtavad pritsimised ja nende ajastamine. Samuti on suviviljades, just erinevates kultuurides korraga, praegu vägagi mitmeid pritsimisi, seega ettevaatust paagisegudega ja samuti mitte unustada pritsipesu, kui minnakse ühelt kultuurilt teisele.