Mahekaer ‘Ivory’, mida puhiti kevadel maheviljelusse sobivate preparaatidega, näitab nüüd põllupildis tõeliselt ilusat tulemust.

Seemnete puhtimiseks kasutati järgnevat kombinatsiooni: EM (efektiivsed mikroorganismid), Raskila (vedeldatud kanasõnnik), IlsaDrip (aminohapped), Biohumate ning Biostart.

“Tunde järgi,” oli aus vastus küsimuse peale, mis kogustes erinevaid preparaate arvestati. Põhjus, miks kasutati nii palju erinevaid valikuid, olid jäägid. Taheti ära kasutada ning mitme asja koosmõju on olnud igati taimedele soosiv ja tugevdav.

Kevadel küntud maale anti külvi alla veel ka 25 kanti läga ning külviaeg oli 6.mai.

Praegu on plaanis veel leheväetisena pritsida Biohumatet 2 l/ha. Biohumate on bioväetis, biostimulaator, kelaat, mis justnimelt mõeldud nii puhtimiseks, kui ka lehe- ja juurekaudseks taimede väetamiseks. Sisaldab humiinhapet, fulvohapet, aminohapet, baktereid ja mikroorganisme ning taimekasvuks vajalikke toiteelemente.