Kukrusel, Jõhvi vallas, käib vilgas lupjamine Enefix pluss tuhaga. Tööd tehakse eelmise aasta rapsi kõrrel, laotusnormiga 3 tonni/ha. Peamiseks eesmärgiks on muidugi põllu pH korrigeerimine ja ka mulla K sisalduse tõstmine. Antud põllule on plaanis külvata suvinisu.”Muidu laotame Enefix tavalist tuhka, millel on parem voolavus ja seetõttu on seda ka lihtsam ja kiirem laotada, kui Enefix plussi, kuid kaaliumi on seal natuke vähem”, kommenteeris põllumees.

Enefix tuhk pärineb Narva lähedalt, Ida-Virumaalt ning K sisaldused on vastavalt:
Enefix pluss K = 26 g/kg
Enefix K = 11g/kg​

Mullareaktsioon, mida klassifitseeritakse pH väärtusega, on üks peamisi tegureid, mis mõjutab taimedel toiteelementide kättesaadavust mullast – seeläbi ka kasvu ja arengut ning saagipotentsiaali. Mullaorganismide aktiivsus ja taimetoiteelementide omastatavus on happelises mullas väiksem, enamuse mikroelementide (Fe, Mn, Zn, Cu, Co), sealhulgas raskemetallide liikuvus aga suurem. Raskemetallide akumuleerumist saab samuti vähendada muldade lupjamisega.
Enamik kultuurtaimi eelistab nõrgalt happelist või neutraalset reaktsiooni, pH 5,6-7,2.

Üldiselt jagatakse mullad reaktsiooni järgi vastavalt:
Tugevalt happelised – pH kuni 4,5
Mõõdukalt happelised – pH 4,6-5,5
Nõrgalt happelised – pH 5,6-6,5

Ka nõrgalt happelised mullad vajavad lupjamist, kui nende kaltsiumisisaldus on alla 1500 mg 1 kg mulla kohta.

Case Puma 230 + Bredal 12 m

Tänan video eest OÜ Jaani talu!