Kõikjal Eestis ollakse praegu väga tugevalt ja pigem pessimistlikult meelestatud, et kõik taliviljad üldse ei arene edasi ja juurdekasvu pole. Selle kohta võib öelda, et mis on igapäevaselt silma all ja mille edasiminekut pikisilmi oodatakse, see tundubki, et seisab paigal. Rahustuseks saabki ka öelda, et sõites mööda Eestit ja külastades samasid põlde mõnenädalase vahega, on muutused ilmselged.

Jahedast kevadest hoolimata on taimede areng ja kasv viimastel nädalatel olnud tegelikult täiesti piisav ning seda on soodustanud ka niiskuse, kohati küll juba ka liigniiskuse, olemasolu.

Jahedad ilmad mõjuvad positiivselt taliteraviljade võrsete arengule ja juuresüsteemi kasvule, seega on praegune kevad taliteraviljade vaatevinklist väga soodus. Rohkem täielikult väljaarenenud võrseid kevadel tähendab ka suuremat arvu produktiivvõrseid ehk saaki kandvate viljapeadega kõrsi. Tugev juurestik tagab taimedele toitainete ja vee kättesaadavuse ning on määravaks faktoriks edasise võimaliku kasvuperioodi jooksul tuleva põua- ja kuumastressi üleelamisel. Talvest tingituna on ikka leida põldudel mõned hõredamad kohad ja tühimikud – soodsad tingimused taastumiseks ja võrsumiseks vähendavad ka nende osakaalu.

Võib öelda, et siin-seal on rukis alustanud kõrsumist, sest esimene kõrresõlm on maapinna lähedalt juba leitav. Rukkipõldudes pole külviread enam eristatavad ja ridade vahed on kinni kasvanud.

Talinisud on sordist ja sügisesest külviajast sõltuvalt erinevas kasvuhoos, kuid hea on näha, et ka hilised külvid (septembri lõpp-oktoobri algus) on siiski taastunud. Septembri alguspoolel külvatud põldudel on praegu väga kenasti näha võrsumisfaas, taimed on kasvanud järjest matsakamaks ja võib leida uusi kõrvalvõrseid.

Taliteraviljad on heas seisus ja areng kalendrisse vaadates täiesti rahuldav, seega vihmahoogude lõppedes on soovitus koheselt jätkata väetamisplaanidega.

Talirapsid on hakanud aegamööda varsuma ja pikkusesse kasvama, õienupud on küll veel leherosetis peidus. Võrreldes teraviljadega on taliraps rohkem mõjutatud öistest temperatuuridest ja see on ka peamine põhjus, miks kasv hetkel minimaalne on. Rapsi kasv kiireneb kohe, kui ööpäevane temperatuur on püsivalt plusskraadides ning seda tuleks arvestada väetamiste planeerimisel, et kiirel ajal mitte hiljaks jääda ja väetisegraanulid mullale jõudmise asemel varsunud taime külgharude kaenlasse pidama ei jääks.