Kui külviplaanid nihkusid paljudel siiski uude nädalasse, siis valitud põldudel kannatab õnneks ikka erinevate masinatega töid teha. Viru-Jaagupi lähedal, Lääne-Virumaal tegeleti täna talinisu `Skagen` ja `KWS Emil` väetamisega.

Kasutusel on seal vedelväetised ja sel korral UAN32 kulunormiga 150 l/ha. Vedela lämmastiku puhul tuleb antav kogus läbi korrutada koefitsiendiga 1,3, seega anti põllule kogus, mis võrreldav ca 200 kg graanulväetisega ehk elemendina ca 64 kg lämmastikku.

Masinatest kasutusel iseliikuv prits Horsch Leeb PT280, paak mahutavusega 8000 liitrit ja poomi laius 36 meetrit.

 

Aitäh, Voore farm!