Ainuüksi see, et keegi on jõudnud oma külviplaanidega nii kaugele, et juba suvinisu külvata, on tõeliselt hämmastav, kuid Raplamaal ringkäigul selgus, et uba, varane oder ja suvinisu on Juuru ja Rapla ümbruses juba külvatud ning tegeleti hilise odra ja heinaseemne külviga.

Veelgi üllatavam oli, et pisut rohkem kui nädal aega tagasi külvatud suvinisu seemneid välja kaevates oli leida ka mõne millimeetri pikkused idud. Mullas on olnud niiskust ja suvinisule on tingimused hästi sobinud. Idanema hakkab nisu küll juba 1-2 oC juures, kuid normaalne idanemine toimub alates 5 oC, seega tõenäoliselt on sealsed mullad olnud vähemalt viimase nädala jooksul suhteliselt soojad.

Imestama pani, et põllud seal kandis sel aastal võrreldes kogu muu Eestiga nii vara ja nii hästi masinaid kandnud on, et külvatud hektareid juba mitmed sajad olid kogunenud (uba näiteks üle 200 ha). Samas muidugi polnud ühtki oapõldu saanud rullida, selleks tööks muld nii tahenenud pole olnud, kuid mullaherbitsiidi pritsimine oli juba lõpetatud.

Väga varased külvid on muidugi järeleandmine külvikvaliteedis ja külvijärgses pinnastruktuuris, mida oli ka selgelt näha – mullapind pole tasane ja muld sõmer, külviga on tekkinud suuremad mullatükid ja ebatasasused.