Kiirel külviajal masinate pesust rääkimine võib tunduda hullusena ja selle ettevõtmine täieliku ajaraiskamisena, aga see on vägagi tõhus viis ennetamaks ristõieliste nuutri haigustekitaja kandmist ühelt põllult teisele.

Külvikorras rapsi liiga tihedalt kasvatamise ja viimaste soojate ja niiskete talvede tulemusena on nuuter levinud hirmuäratava kiirusega ja kahju teinud väga palju. Nii palju nuutrit talirapsipõldudel, kui oli leida juba eelmise aasta sügisel ning kurvastuseks ka selle aasta kevadel, pole varasematel aastatel veel olnud. Enam pole Eestis piirkonda, kuhu nuuter levinud poleks – aastaid tagasi oli peamisteks levikupiirkondadeks Viljandimaa ja Lõuna-Eesti, kuid nüüdseks on leitud haigust ka Alaverest Võruni, Rakverest Pärnuni ning Saaremaagi pole puutumata.

Sellest on tõsiselt kahju ja tekitab muret, sest nuuter toob kaasa saagikao kuni 100% ja püsib mullas eluvõimelisena kuni 10 aastat, pessimistlikemate arvamuste kohaselt ka kuni 20 aastat. Ehk, kui nuuter on mullas, siis on sellest peaaegu võimatu lahti saada. Küll on võimalik riske vähendada, kui rapsi külvikorras mitte tihedamalt kui 4 aasta tagant kasvatada, kuid nuutri peremeestaimedeks on kõikvõimalikud ristõielised, seega peaks iga põld olema piinlikult puhas sellesse sugukonda kuuluvatest umbrohtudest. Samuti peaaegu võimatu.

Nuuter on limaseen, kes elutseb mullas ning ei levi seemnetega, vaid mullaga. See tähendab, et nuutrit kannavad ühelt põllult teisele edasi kõik mullaharimisriistad ja isegi traktori rattad. Muld kinnitub masinate osadele ning uuel põllul tööd alustades viiakse nakatunud mullaga seen edasi järgmisele põllule.

Otsekohene ja julge öelda, aga nuutrit on Eestis tõenäoliselt edukalt edasi kandnud kõik teenust tegevad, kui ka demomasinad.

Masinatele kinnitunud mulla harjamine on hea lahendus, kuid veelgi paremaks peetakse survepesu ning sellega on võimalik vähendada riski kuni 90%.

Au ja kiitus ettevõttele, kes täna leidis aega Seed Hawk 800C survepesuks ning seda peale hommikust hernekülvi põllule, kus teatakse kindlalt, et on nuuter olemas.