Nii tuulekaera, kui ka orasheina, on kohati liblikõieliste ja suvirapsipõldudes nii palju, et auto aknast vaadates tundub, nagu oleks hoopis liiga suure normiga külvatud teraviljapõld.

Mõnelpool on kõrrelise tõrje juba pritsitud ja paljudel peagi plaanis.

Kuidas aru saada, kas kõrreliste tõrje umbrohule mõjub?

Esmalt muidugi visuaalne lehtede kollaseks muutumine, kuid sõltuvalt tingimustest, herbitsiidist ja ka kulunormist võib see võtta aega. Siis on lihtne hoopis kontrollida nii, et püüda umbrohu võrsumissõlmest tõmmata keskmisi lehti. Kui leht tuleb kergesti nn südamikust lahti, tähendab see, et umbrohul on tekkinud kasvupidurdus ja klorofülli süntees on lõppenud – varsti läheb ka kollaseks.

Tuulekaerale mõjub herbitsiid alati kiiremini ja efektiivsemalt kui orasheinale. Samas on tuulekaeraga pea alati probleem, et tärkab see nii mitmes rindes ja erinevatel aegadel. Seega, kui seemnepank mullas on suur ja ca kaks nädalat peale umbrohutõrjet neid taimi, millel leht südamikust lahti ei tule või väikseid taimi on jälle palju, on tarvis tõrjet korrata.

Harvad ei ole ka juhused (igal aastal), kui põllus on orashein ja kõrrelise tõrje norm valitakse liiga väike. Orashein küll saab korraks kahjustada, läheb isegi kollaseks, kuid peagi kasvab teistest kohtadest jälle. Orasheina tõrjeks kindlasti valida suurem norm ühekorraga, kui kahekordselt väiksema normiga. Esiteks ju topelt sõitmine pritsiga, samas ka selline “tilgutamine” keerulise umbrohu tõrjel ei ole mõttekas.

Siit edasi ka soovitus raudselt teha tuulekaeratõrje ka teraviljapõldudes. Tunnete oma piirkonda ja põlde ning kui varasematel aastatel on olnud probleeme tuulekaeraga, siis ega see umbrohi ka sel aastal tulemata jää. Pigem on sel aastal nüüdseks tuulekaera kasv tohutu ja meie põllud on piirkonniti väga saastunud.

Tihe teraviljataimik ei varjuta tuulekaera ja ei takista tuulekaera arengut. Samuti pole tuulekaera kerge tuvastada tihedas taimikus enne, kui see on põllust juba üle kasvanud ja tõrje on lootusetult hiljaks jäänud. Tuulekaer on suure lämmastikutarbega väga suur konkurent teraviljale ning üks tuulekaerataim võib anda kuni 250 seemet. Lisaks on tuulekaer pehme kõrrega ja seemnete valmimise ajal lamandu, tõmmates endaga kaasa ka teraviljataimi.