Uue tehnoloogiaga ehk biolaguneva kilemultšiga külvati mai keskel katsepõllud nii Jõgeva katsekeskuses kui ka tootmispõldudel Tartumaal ja ka Lääne-Virumaal.

Maisi külv biolaguneva kilega, külv 18.05.17

Lääne-Virumaal külvati tootmiskatses ja üldpõllul maisi vastavalt – 18.05 kilemultšiga ja 19.05 tavatehnoloogiaga. Nüüdseks on möödunud peaaegu kaks nädalat ning käes on ka oodatud tulemus, et kile all ja paremates soojus- ning niiskustingimustes on mais juba tärganud. Samuti on umbrohtude areng kile all olnud soodus ning konkurente maisil jagub.

Mais biolaguneva kile all, ka umbrohud arenevad soojuses ja niiskuses kiiremini, külv 18.05.17

 

Maisi külv tavatehnoloogiaga, külv 19.05.17

“Kasvab suuremaks, siis kile lagunenud ja saab tavapärase umbrohutõrje teha,” oli põllumehe vastus küsimusele, et kuidas kilega variandis umbrohtudega võideldakse. Samamoodi on ka vaheltharimine ja selle võimalikkus küsitav ja põnev edaspidi jägida.

Uued tehnoloogiad vajavad katsetamist, sest kui ei proovi, ei saagi kunagi teada.