Mais on soojalembene kultuur, mis ühtpidi on väga tundlik konkurentide ja keskkonnatingimuste suhtes, kuid samuti ka valesti ajastatud herbitsiidide suhtes.

Praegune ilmastik ja eriti umbes nädalatagune lühike periood, kui öine temperatuur langes mitmeski kandis 0 kraadi lähedale, on maisi kasvu pidurdanud ja taimedele ka külmastressi põhjustanud. Maisitaimed on heledad, leheotsad isegi kollakas-valged.

Maisi lehed on külmast heledad ja leheotsad valkjas-kollased

Sõltuvalt külviajast on praegu ka umbrohtumus põldudel erinev – varasematel külvidel võiks juba tõrje tegemist ette võtta, hilisematel külvidel pisut siiski oodata. Maisipõldudes kasutatavad herbitsiidid on peamiselt kontaktsed, mullamõju on lisaväärtus, mis pärsib peale pritsimist umbrohtude tärkamist. Siiski tõrjumise hetkel võiks olla enamik umbrohte tärganud ja kontaktne tõrje on efektiivsem.

Mais, külv 20.05.17

Mais, külv 15.05.17

Umbrohutõrje ajastamisel maisipõldudel on väga tähtis, et pritsima ei mindaks enne, kui maisil on arenenud 2 pärislehte ning viimane aeg ohutuks pritsimiseks kultuuri poolest on, kui maisil on 6-7 lehte. Optimaalne aeg herbitsiidiks oleks seega maisi 5.-6.lehe faas, kui mais on piisavalt tugev ja samas ka umbrohud ei ole veel kultuuri lämmatamas. Hilinemine herbitsiidiga toob kaasa maisi kasvupidurduse ning samuti liiga suureks kasvanud umbrohtudele on herbitsiidi mõju kehvem.

Mais kuulub kõrreliste sugukonda ja on seega ka üheiduleheline – see fakt on oluline kasvufaaside määramisel. Maisi esimene leht on iduleht, mis on ka järgnevatest lehtedest erinev. See on palju tömbima ja ümarama otsa ja äärega kui pärisleht. Seega piltlikult öeldes, on mais 2.lehe faasis, kui taimel saab kokku lugeda 3 lehte (ümmargune iduleht, kaks teravatipulist pärislehte).

Mais hakkab jõudma 2.lehe faasi

Kuna aga külmaperiood on hetkel maisi pisut nõrgestanud ja kui põllul on näha heledaid leheotsi, tuleb herbitsiidi pritsimisega väga ettevaatlik olla. Kui vähegi kannatab (st umbrohud ei võta veel võimust), siis pisut oodata. Praegu sajab peaaegu kõikjal Eestis vahelduva eduga ja see on ainult kasuks, sest soojus ja niiskus turgutavad taimi.

Samuti, kui mais on juba kerges stressis, siis ei ole mingil juhul soovitatav herbitsiidi paagisegusse lisada leheväetisi – pritsimislahus võiks olla võimalikult lihtne ja ilma lisastressoriteta.

Umbrohud tulevad, lisaniiskusega veelgi kiiremini

Peale herbitsiidi pritsimist on järgmine planeeritav töö maisipõllus paljudel vaheltharimine. Selleks, et herbitsiid saaks piisavalt toimida ja mõju umbrohtudele oleks maksimaalne, peaks pritsimise ja vaheltharimise vahel hoidma intervalli 10-14 päeva.

Maisipõld

Maisipõld, varasem külv