Koos suviteraviljade ja laialeheliste umbrohtudega ei jää põldudele tulemata ka kõrrelised umbrohud – peamised ja väga tugevad konkurendid teraviljale on tuulekaer ja orashein.

Tuulekaer

Mõlemad kõrrelised umbrohud on tugevamad, kui kultuur, ja eriti varastes kasvufaasides, seega kasvavad igal juhul ka teraviljast üle ja lisaks on väga suure lämmastikutarbega. Orashein ja tuulekaer on võimelised enda kõrval teraviljataime lämmatama, sest valgust, toitaineid ja isegi vett ei jagu kõigile.

Tuulekaer on juba konkurent

Peamised mõtted kõrreliste tõrjeks suviteraviljades:

1) Suvinisu põllus on võimalik tõrjuda nii tuulekaera kui ka orasheina, suviodra põllus orasheina tõrje on võimatu, sest kõik herbitsiidid, mis tõrjuvad orasheina või ka näiteks murunurmikat, teevad suurt kahju ka odrale. Seda mitte unustada ja tõrjet planeerides arvestada, mis kultuuri põllule pritsima minnakse – mitte segi ajada!

2) Tuulekaera tõrjeks parim ja efektiivseim aeg on, kui umbrohul on arenenud 2-3 lehte. Muidugi tärkab tuulekaer väga erinevatelt mullasügavustelt kaootiliselt, kuid tõrje tuleks ajastada ikkagi põhimassi suuruse järgi.

3) Orasheina tõrjeks parim aeg on, kui umbrohul on vähemalt 4-5 lehte, st maapealset lehemassi on piisavalt, et umbrohutõrje saaks imenduda läbi lehtede nii palju, et toimeaine jõuaks ka risoomideni. Orasheina tõrje ongi keerulisem, sest ka kahes lehes oleval orasheinal on maa-alune risoom juba päris pikk.

4) Grammherbitsiid, mida kasutatakse suvinisus (ei tohi kasutada suviodra põllus!) orasheina ja tuulekaera (ka lustede ja rebasesaba) tõrjeks, võimalik tõrjeaeg on kuni kultuuri võrsumise lõpuni ehk maksimaalselt kuni 1.kõrresõlmeni. Hilinemine toob kaasa teravilja kahjustamise, kuna kõrsumise alguses toimub taimes ka peaalgme areng.

5) Samuti grammherbitsiid, mis on aga hoopis laia spektriga ja tõrjub suvinisu põllul (ei tohi kasutada suviodra põllus!) samal ajal nii kõrrelisi, kui ka laialehelisi umbrohtusid, tõrje aeg kultuuri osas on kasvufaas 4.lehest kuni 2.kõrresõlmeni. Jälgida põldude arengut ja mitte hilineda!

6) Suviodra põllus on võimalik tuulekaera tõrjet teha vaid spetsiifilise kõrreliste tõrjeks mõeldud herbitsiidiga, mille kasutusaeg on kultuuri 1.lehe faasist kuni lipuleheni. Suvioder on kasvu alguses väga tundlik konkurentide suhtes, seega mitte jätta kultuuri tuulekaera meelevalda, vaid teha tõrje kohe esimesel optimaalsel võimalusel.

Tuulekaer võtab võimust

7) Kõikide herbitsiididega, mis tõrjuvad kõrrelise põllust kõrrelist umbrohtu, ei tohi teha keerulisi paagisegusid. Parim oleks üldse nende pritsimine ette võtta võimalikult puhtana, spektri laiendamiseks võib sisse segada laialeheliste tõrjeherbitsiide. Sellega oleks ka kultuuri ohutuse tagamiseks kindlasti paagisegu komplekteeritud. Mitte teha paagisegusid kõrge N sisaldusega leheväetistega, samuti peaks muude leheväetistega väga ettevaatlik olema. Eriti tähelepanelik olla ja tagasihoidlikult suhtuda suviodra, eriti varaste sortide, pritsimissegudesse. Suvioder reageerib tihtipeale üle ja muutub peale pritsimist kergelt kollakaks, mis kestab enamasti umbes nädal-poolteist. Leheväetiste lisamine võimendab selle stressi tekitamise ohtu.

8) Ilmselgelt ei tohi tuulekaera tõrjuvate herbitsiididega minna pritsima kaerapõlde. Tuulekaera kultuurkaera põllult välja ei saa mitte mingi valemiga.