Lääne-Virumaal on tootmispõldudel katses kilemultšiga külvatud mais, mille kõrval tavatehnoloogiaga põld. Hea koht, kus jälgida, missugune on taimede areng ja kas see lõpptulemusena ka koristuse ajal silosaagis kajastub.

Põld on külvatud järgmiselt: 18.05 kilemultšiga ja 19.05 tavatehnoloogiaga.

Praeguseks on mitmedki taimed kilest läbi kasvanud, kuid mitte veel kõik. Kilemultš on külviridade kohalt perforeeritud, kust taimed kergemini läbi kasvada saaks. Siiani on näha, et kile all on niiske ja see hoiab tugevalt kondentsi kinni.

Samas on ka hea võrdlus selles, et vahepealne külmem periood tegi kõikjal Eestis maisitaimedele pisut kahju ja tekitas kasvupidurduse, samas kile on hoidnud taimed soojas ja külmakahjustusi pole.

Koos maisiga on kile all võimsalt kasvanud ka umbrohud, eriti võrreldes tavatehnoloogiaga maisipõllul, kus umbrohud on tärganud siiani ebaühtlaselt.