Suviteraviljade, suvinisu ja hilise odra, põldudel on praegu vajadusel veel õige aeg ja isegi ka peaaegu, et viimane aeg, teha tuulekaeratõrjet. Esiteks seepärast, et kultuur on veel kasvufaasis, kus viljapea on kenasti lehetupes peidus ning samuti on veel tõrjumata tuulekaer ka kasvufaasis, mil herbitsiidid on efektiivsed.

Tuulekaera tõrjet tohib teha kuni kultuuri lipulehefaasini – kuni selle kasvufaasini pritsides ei ole ohtu kultuuri või saagikust kahjustada. Hilisel odral on mõnel pool aga taimed juba kasvuga nii kaugele jõudnud, et ohteotsad on nähtavale ilmunud ja viljapea on paotumas.

Ohteotsad nähtaval, juba loomisfaas

Alates sellisest faasist tõuseb oluliselt risk pritsimisega kahjustada teraviljataime ja seetõttu pole ka ükski herbitsiid loomisfaasis kasutamiseks registreeritud.

Viljapea koosneb pähikutest, milles on omakorda õied, seega teraviljataime generatiivorganid. Tuulekaera tõrjeherbitsiidid aga tõrjuvad kõrrelise seest kõrrelist, mis tähendab, et kuigi nende herbitsiidide sees on kultuuri kaitsmiseks lisaained, on see pritsimine ka kultuurile ikkagi mingil määral stress ja häiriv. Just seetõttu ei tohiks mingil juhul tuulekaera tõrjet teha, kui teraviljataime generatiivorganid on loonud ja viljapea kasvõi poolenisti lehetupest väljunud.

Kui ikkagi pritsida nii hilja, ei pruugi kahjustus olla visuaalselt põllul nähtav, kuid saagikadu on tõenäoline ja selle koguse kindlakstegemine  hiljem on ju peaaegu võimatu. Samuti võib see vägagi olla põhjuseks, miks terad ei kasva täisväärtuslikud ja jäävad kõlujaks.

Lisaks pritsimisel kultuuri kasvufaasiga hilinemisele, ei ole ka herbitsiidid tuulekaera tõrjel enam nii efektiivsed, kui umbrohi on jõudmas samuti loomisfaasi. Kui tuulekaeral on juba pööris loonud, siis on pritsimine põhimõtteliselt mõttetu ajakulu. Tuulekaera seemned arenevad ja idanevad küll ka pärast pritsimist, võib-olla mitte 100%-liselt, aga piisavas koguses.

Kuna praegu on ka veel suvinisul ja hilisel odral võimalik ja viimane aeg teha kõrretugevdamist, siis KINDLASTI EI TOHI teha paagisegu tuulekaeratõrje + kõrretugevdaja. See on teraviljataimede pritsimiseks kõige kahjulikum ja hullem segu, mida ei tohiks mingil juhul teha ning veelgi hullem oleks, kui sellisele segule lisataks juurde veel leheväetisi.

Sel aastal on tuulekaera ja kõrreliste spetsiifiliseks tõrjeks kasutatav herbitsiid juba niigi teravilja (talinisu, kui ka juba suviteravilju) kahjustanud, seega parim soovitus on hetkel tuulekaeratõrje teha täiesti üksinda. Ka efektiivsus tuulekaera tõrjel on siis maksimaalne.

Tuulekaera tõrjeherbitsiid muutnud odra lehed laiguliseks

Kui on plaanis ja veel tegemata suviteraviljades nii kõrretugevdamine kui ka tuulekaeratõrje, siis esimesena peaks kindlasti tegelema kõrretugevdamisega, sest sellega hilinemine pigistab viljapead lehetuppe kinni ja loomine on raskendatud, mis omakorda põhjustab haiguste levikut.

Kuna ilmatingimused on nagu on ja pritsimiseks sobivat ilma on vähe, siis pole võimalik väga hoida ideaalset vahet kõrretugevdaja ja tuulekaeratõrje vahel, mis ideaalis võiks olla 3-5 päeva. Et valida kehvast valikust parim, võiks võimalusel nende kahe pritsimise vahet hoida päev-kaks, kuid hädavariandis, kus pritsimine on juba niigi hilinenud, tuleks kriitiliselt hinnata, milline pritsimine on tähtsam. Kas on põllul liiga palju tuulekaera või on teraviljakõrs pehme ja antud lämmastiku kogus nii suur, et on oht hilisemaks lamandumiseks.

Ja et sellest kõigest veel vähe oleks, on ka suviteraviljapõlde, kus varasemalt on laialeheliste tõrjega liigselt kiirustatud ja nüüdseks on kasvama hakanud teine rinne laialehelisi umbrohtusid.

Suvinisu ‘Quarna’ põllul tärganud teine rinne umbrohtusid

Paagisegudele mõeldes, võiks sellisel juhul teha koos pritsimise kõrretugevdaja + laialeheliste iluvigade parandamiseks herbitsiid ning pärast seda tuulekaeratõrje herbitsiid siiski eraldi.

Kuhugi oleks vajalik ju veel mahutada ka haigustõrje, sest jahukaste levik on massiline. Ka sel juhul on parem teha segu kõrretugevdaja + fungitsiid ja hiljem kõrreliste herbitsiid.

Sellistes keerulistes olukordades oleks praegu parim hoida end tagasi ka leheväetiste kasutamisega, peamine on ikka jõuda ära teha kriitiline ilma kultuurile kahjustusi ja stressi tekitamata.

Vastupidamist ja külma närvi tuule ja vihmaga võitlemisel!