Augusti keskpaik tähistab igatpidi sügise lähenemist ja seda teavad ka linnud. “Sõbrad” hallhaned on hakanud parvedesse kogunema ja mere lähedal, Lääne- ja Ida-Virumaal ning Pärnumaal, on näha ja kuulda olnud juba haneparvede liikumist.

Haneparved Lääne-Virumaal

Haned lahkuvadki oma pesapaigast siis, kui pojad on võimelised vanalindudele järgnema – see juhtub umbes juuli lõpus, kui pojad saavutavad lennuvõime. Sügisene läbiränne on kohe-kohe algamas, täpselt ajastatud taliviljade külviaegadesse, kui taliteraviljade seemned ja oras on maitsvad. Sõltuvalt sügise ilmaoludest võib läbiränne ja kogunemine põldudel kesta augusti lõpust oktoobrini.

Ehk siis, varane valmisolek kõikide hirmutusvõtete kasutuselevõtuks!

Taliodra orase kaitsmine hanede eest, kevad 2017