Pärast väetise andmist võiks orase kevadine äestamine olla vägagi väärt ettevõtmine talinisu põldudel, kuid ettevaatlik tuleb olla selle töö ettevõtmisel taliodra ja rukki põldudel.

Äestamise eesmärgiks on mullakooriku ja mullapinnal olevate lõhede purustamine, parema mullaõhustatuse tagamine, samuti umbrohtude hävitamine ja talvega hävinenud või haigete taimelehtede eemaldamine. Lisaks mõjub äestamine nisudele võrsumist soodustavalt ning üleüldse “lööb elu põllul käima”. Äestamise planeerimisel aga on ülioluline, et ei mindaks seda tegema liigniiskesse ja “tatisesse” mulda, sest äestamisega peaks saavutama eelpool nimetatud positiivsed tagajärjed, mitte vedama lihtsalt märga mulda triipe, mulda tükki ajama või kõige hullem, ka taimejuuri lõhkuma või koguni taimi mullast välja kiskuma.

Rukki ja taliodra põldudel, kus külviaeg oli sügisel optimaalne ja taimemassi on rohkesti, on praegu päris palju ka lumiseenest või külmast hävinenud lehemassi.

Talioder, pilt 15.04.18

Ahvatlev võib tunduda seda äestamisega eemaldama minna, kuid enne otsustamist tasub pikalt kaaluda. Rukis ja talioder on juba sügisel ka võrsunud ning just need võrsed on kõige saagikamad. Äestamisega võrseid lõhkudes ja murdes võib kaasa tuua kasu asemel kahju ja korraliku saagikao. Kui siiski otsustatakse äestama minna, siis seda peaks tegema palju-palju ettevaatlikumalt ja kergemalt, kui talinisu põludel. Talinisu vastupidiselt kannatab ka tugevamat äestamist ning kasutegur taimede tugevamast sasimisest on isegi parem.

Äestamist saab edukalt teha piki külvirida, kuid kui põld lubab ja liigselt ei talla, võib väikse nurga all äestamine isegi parema tulemuse anda.

Peamine soovitus seoses äestamisega hetkel on, nagu ka väetamisega oli, et oodake põldude tahenemist ja võtke see ette põllupõhiselt. Kevad on küll jälle juba hilisem, aga mitte ka lootusetult, et töödega kiirustama peaks.