Eelmise aasta herne- ja oatralli ei taha keegi täna enam meenutada ja ega polegi vaja. Pigem tahakski öelda, et aastad pole vennad ja kaht samasugust järjest vaevalt, et tuleb. Pealegi nii häid mullaparandajatest saaki andvaid kultuure, mis teravilja-rapsi külvikorda katkestaksid, meie tingimustes kahjuks napib. Herne ja oa külvipinnad suure tõenäosusega muidugi sel aastal vähenevad – halvast kogemusest või seemnepuudusest tingituna.

Kvaliteetset külviseemet napib

Selleks aga, et põllud õnnestuks ja suve teises pooles-sügise alguses ka koristada saaks, on meie tingimustes just külviaeg nende kultuuride puhul väga määrav.

Uba pole mõtet külvata, kui kalendris maikuu ette keeratakse, hernes tuleks maha saada hiljemalt mai esimestel päevadel. Miks?

Oa kasvuaeg on lihtsalt nii pikk, et mida hiljem külvata, seda suuremaks muutub risk, et sügisel see ei valmi ja koristada ei saa. Meil enamkasvatatud oasortide kasvuaeg päevades on 120-140 päeva, seega ka kõige lühema kasvuajaga sorti valides ja külvates mai alguses, tähendab see ideaaltingimustes koristust septembri alguses. Meie suved pole aga kunagi ideaalsed olnud või lihtsalt ei mäleta enam..

Herne puhul aga on hilja külvates risk peale hilise valmimise ka kevadine putukate, hernekärsakate rünnak. Mida hiljem külvatakse, seda soojemaks läheb ilm ja aktiivsemaks putukad muutuvad ning kärsakad suudavad palju kahju teha just väiksemale taimele. Lisaks vajab hernes idanemiseks palju mullaniiskust – hetkel seda jätkub, aga tihtipeale kipub mingi hetk kevadel ka põuaperiood kimbutama.

Ja veel soovitusi:

Külvisenorm:

hernes 80-100 idanevat seemet ruutmeetrile

uba 35-40 idanevat seemet ruutmeetrile

Külvisügavus:

hernel 5-6 cm

oa puhul kehtib “nii sügavale, kui külvik suudab suruda” ehk minimaalselt 5-6 cm ja parem oleks isegi kuni 8-10 cm

Lisaks oluline! Nii herne kui oa puhul tuleb hoida madalat lämmastiku taset väetamisel. Liigne lämmastik vähendab juuremügarate teket, kasvatab liigset rohelist biomassi ja kõige tipuks vähendab ka saaki.

Õnnelikud, kellel põllud tahenenud, on ka oa ja herne külvamisega algust teinud ning õnneks päev-päevalt neid hektareid ka kõikjal juurde külvatakse. Loodetavasti lõõtsuv tuul tahendab mulda ka kiiremini.

Oa külv Saaremaal, 17.04.18

Herne külvipäeva õhtu Järvamaal, 19.04.18

Oa külv Harjumaal, 19.04.18

Herne külv Valgamaal, 21.04.18

Oa külv Viljandimaal, 21.04.18

Peale külvi põldude rullimine on oa ja herne puhul väärt ettevõtmine. See aitab suure niiskusvajadusega seemnete idanemiskeskkonda säilitada ning teeb sügisel kombaineri elu lihtsamaks – eriti herne puhul, mida madalalt või päris lamandunult koristama peab.

Samuti on oluline peale külvi mullas olevat niiskust ära kasutada mullaherbitsiidide efektiivsuse tagamiseks, seega kohe peale külvi ja rullimist võib esimesel võimalusel ka herbitsiidiga pritsima minna.