Maikuu kuumalaine ja siiani kestev põud on ajanud kõik kultuurid segadusse ja isegi liblikõielised, uba ja hernes, mis on nüüdseks vaevalt 20-30 cm pikkused, on alustamas õitsemist.

Põldudel on tekkinud olukord, kus taimed vahetavad kasvufaase ilma olulist pikkuskasvu tegemata. See on ilmselge taimede reaktsioon stressiolukorrale: taimed üritavad hoida energiat pikkuskasvu arvelt ning kiirustavad õitsema-viljuma, sest eesmärk on ka keerulistes oludes järglasi ehk seemneid saada. Samasuguste tingimuste jätkudes ei kasuta taimed ära maksimaalset kasvu- ja saagipotentsiaali, vaid on olude sunnil moodustamas keskpärast saaki. Põud ja kuivus õitsemise ajal põhjustab näiteks taimedel käitumise, et osadest õitest loobutakse, et tugevamad paremini viljuksid. Loodetavasti ikka lähiajal vihma tuleb ja õitsemine saab täisväärtuslikult kesta.

Kõrreliste tõrjega liblikõieliste põldudel, kui see on praeguseks tegemata, on nüüd juba kiire, sest hea oleks kultuurtaimi õitsemise ajal mitte häirida. Õitsemine on taimedele tundlik aeg ning eriti nüüd, kui kasvutingimused on kuiva tõttu niigi häiritud. Herbitsiidi pritsimine võib olla järgmine lisastress.

Põllule minnes ja avastadeski üllatuseks, et esimesed õied on juba lahti, ei tähenda see samas, et kõrrelise tõrjet enam teha ei saa. Lihtsalt tuleks see nüüd ette võtta lähipäevadel. Pigem häirida oa või herne esimeste õite viljumist, kui jätta tuulekaera ja teiste kõrreliste tõrje tegemata.

Kuna oa ja herne külviajast on juba piisavalt möödas, siis praeguseks võiks olla ka kogu tuulekaer tärganud ja orashein jõudnud tõrjumiseks sobivasse kasvu. Tuulekaera tõrjeks parim aeg on umbrohu mõne lehe faasist kuni võrsumise lõpuni. Orasheina tõrjeefektiivsuse saavutamiseks on vajalik, et umbrohi oleks kasvatanud ca 15 cm lehemassi, sest vajalik on ka toimeainete jõudmine maa-aluste risoomideni. NB! Orasheina tõrjeks on vajalik kasutada herbitsiidide kõrgemat kulunormi.