Seekordne Põllujalutus Pildis on selle hooaja seriaalist juba osa numbriga 7. Sel korral on põhifookuses rapsi kasvu reguleerimine – millal, millega, kas on vaja teha kahekordne reguleerimine, mida rapsitaim veel sügisel vajab… Kõik need küsimused saavad vastused.

Lisaks on taliteraviljade hea talvitumise aluseks sügisene umbrohutõrje, mida on võimalik teha nii mullatoimeliste kui ka lehekaudsete kontaktse mõjuga herbitsiididega. Käime üle õige ajastamise herbitsiidide pritsimisel.

Sügisene haigustõrje on vajalik kindlasti taliodra põldudel ja eriti, kui lehestikul on tekkimas juba esimesi haiguslaike. Talirukis ja talinisu vajavad sügisel haigustõrje pritsimist lumiseene ennetavaks tõrjeks, kuid see pritsimine tuleks teha võimalikult hilja, enne püsivate külmade tulekut.

Ning pritsipesu! Pritsimisi on korraga nii teravilja- kui rapsipõldudel, sinna vahele veel ka glüfosaat, seega mitte unustada korralikku paagi- ja poomipesu!