Hetkel võib tunduda suviviljade külvist rääkida veel hiiglama vara, aga külviseemne puhtimine on ju täiesti aktuaalne teema. Selleks hetkeks, kui külviaeg ootamatult kätte jõuab, tuleb olla aegsasti valmis.

Seemnete puhtimise puhul on peamine soovitus – PUHTIDA. Sest puhtimine on esimene ja määrav vundament kogu saagilootuse seadmisel. Puhtimine on oluline taimekaitsevõte nii seemnetega kui mulla kaudu levivate haiguste tõrjeks. Mitmed teraviljade nõgihaigused (lendnõgi, kõvanõgi) või ka odra-triiptõbi on tõrjutavad ainult puhtimisega. See tähendab, et kui hooajal näiteks puhtimata seemnetega külvatud odrapõld lendnõesse haigestub, siis pole võimalik ühegi lehekaudse fungitsiidiga haigust enam peatada. Lisaks aitab puhis kaitsta teraviljataimi juuremädanike ja võrsehaiguste, otra ka esimese võrklaiksuse leviku eest taimede kõige õrnemas varases kasvueas. Me keegi pole nii tark, et seemnele lihtsalt peale vaadates või mullapinda saapavarbaga sonkides öelda, kas ja missugused haigustekitajad seal taimede ilusat tulevikku ähvardavad, seega tark otsus on nende pahalaste tegevus juba eos katkestada.

Suviteraviljade puhtimisvahendi valikul on põhitõde see, et kõik puhtimiseks registreeritud tooted tõrjuvad ühtviisi väga hästi olulisi haigustekitajaid. Kuna suviviljade puhul pole sellist kriitilist aega, nagu on taliviljade puhul talvitumine ja sellega kaasnevad agressiivsed haigused, siis saab ühtviisi kindel olla kõikide suviteravilja puhtimiseks soovitatud toodetele. Puhise kulunormi valikul tasub arvestada ehk seda, et kui seemnematerjal on kindlast allikast (näiteks oma korralik seeme), siis saab kasutada puhise soovituslikku madalamat normi. Kui seemnematerjal on mis tahes põhjusel ebakvaliteetne või pole kindel, kui tugevalt haigustesse nakatunud on seemned, tasub kasutada puhtimisvahendite soovitatud kõrgeimaid norme. Puhtimisvahendite kulunormis soovitatud miinimumnormist allapoole minna igal juhul kindlasti ei tohiks.

Herne- ja oaseemne puhtimine on samuti soovituslik, eriti neil, kes soovivad seemnepõldusid rajada ja sügisel korralikku seemnematerjali koristada (kui muidugi taevataat lubab ja koostööaldis on). Kui herne ja oa külviseeme on juba laiguline, on see tõenäoliselt laikpõletiku haigustekitajatest nakatunud, seega aitab puhtimine takistada laikpõletiku levikut.

Puhas ja kvaliteetne külviseeme