Nüüd, kui herne- ja oaseeme kenasti mulda jõuab, oleks koheselt õige aeg ka umbrohutõrjeks. Enamlevinud ja tegelikult ka kõige efektiivseim lahendus on kasutada selleks mullaherbitsiide. Mullaherbitsiidide toimeained on pritsimise järgselt mullaosakestega seotud ning aktiivne mõjuaeg tärkavatele umbrohtudele on pärast pritsimist kuu-kaks, seega praegu kõige õigem otsus on kohe pärast külvi pritsimine ette võtta.

Külvitöid saadab enamustel põldudel tolmupilv ning ega vihmaennustust ühestki ilmaprognoosist ei leia, kuid seda enam ei tohiks kindlasti jääda mullaherbitsiidi pritsimisega praegu ootama ja vihma lootma. Mullaherbitsiidid vajavad parimaks toimeks küll mullaniiskust ning kuigi külvil tolmab, siis tegelikult praegu on kohe pärast külvi mingigi niiskus mullas olemas. Just seda niiskusenatukest tulebki ära kasutada. Soojad ilmad ja tugev päikesepaiste kuivatavad mullapinda päev-päevalt ja muudavad niiskusolud veelgi kehvemaks. Jäädes vihma ootama ja lootma, tulevad teised tööd peale ja aeg läheb nii kiiresti, et peagi on hernes ja uba juba tärkamas ning siis on umbrohutõrjeks sama efektiivseid lahendusi palju raskem leida.

Selleks, et mullaherbitsiidi hea efektiivsus tagada, pikemat mõjuaega saavutada ja laialilevimist mullas parandada, tuleb pritsimisel kasutada muidugi herbitsiidi toimivat maksimumilähedast kulunormi, kui ka korralikku veekulu. See on ülimalt oluline ja seda eriti praegustes poolkuivades oludes! Niiskematel põldudel võiks minimaalseks veekuluks olla 250 l/ha, kuid üldine soovitus on kasutada veekulu 300-400 l/ha. Rohkem vett hektarile tähendab küll aeglasemat töö edenemise kiirust, aga olulisem võiks ja peaks olema lõpptulemus ja umbrohupuhas põld. See praegune aja investeering tasub ennast kordades ära.

Ilmad on päikesepaistelised ja päevasoojus on juba päris mõnus, see aga tähendab, et ka pritsimise aega tuleks valida. Keskpäeva päike on mullaherbitsiidi pritsimisele liialt intensiivne ja soodustab pritsimislahuse aurumist mullapinnalt – seega keskpäeval ei oleks hea pritsimist ette võtta. Soovitus on minna mullaherbitsiidi pritsima päeva teises pooles, pärastlõunal-õhtul, sest siis järgneb pritsimisele öine jahedam periood, mis aitab kaasa herbitsiidi toimele.

Veel on oluline meeles pidada, et mullaherbitsiidi pritsimine peaks olema herne- ja oapõllul hetkel viimane töö. See tähendab, et põllu rullimine ja kivide korjamine peaksid olema tehtud kindlasti enne pritsimist.

Külv ees, rull taga ja alles siis herbitsiidi pritsimine

Ning viimane oluline märkus, kõik mullaherbitsiidid toimivad ainult siis, kui pritsimislahus mullapinnale ühtlaselt jõuab ja seal laiali valguda saab. See tähendab, kui põllul on põhku, taimejäänuseid, kive, suuri mullakamakaid…. siis kõik need tegurid halvendavad herbitsiidi reaalset jõudmist mullani ja põhjustavad herbitsiidi ebaühtlast efektiivsust.