Soojusega kasvab taliraps raginal ja vajab sirgumiseks toitu, nii mullast kui lehekaudselt. Videos leheväetiste ring talirapsile.