Kõrretugevdajate eesmärk on muuta teraviljataimedel kõrreseinad paksemaks ja kõrrepikkus lühemaks, et vältida kõrte murdumist, taimede lamandumist ja sellega kaasnevat saagikadu. Kõrretugevdajate kasutamise tulemuseks on seega parema seisukindlusega ja lühema kõrrega tugevam taim.

Millal on õige aeg teraviljal kasutada kõrretugevdajaid?

Kõige olulisem ja peamine reegel, mis antud küsimusele kõige paremini vastab:

kõrretugevdajad mõjutavad peamiselt neid kõrresõlmevahesid ja kõrresõlmesid, mis on pritsimise ajal aktiivses kasvus.

Kõrretugevdajad lühendavad kõrrepikkust ja tugevdavad kõrt neist sõlmevahedest, mis on pritsimise ajal pikkuskasvus. Kõrretugevdajad tugevdavad ja muudavad murdumiskindlamaks neid kõrresõlmesid, mis on pritsimise ajal aktiivses kasvus.

See rusikareegel võiks olla aluseks kõrretugevdajate pritsimise ajastamisel. Üldjuhul on kõigi teraviljade puhul kõige olulisem, et alumised sõlmevahed oleksid tummised ja tugevad – just sellega tagatakse kõrte püsti püsimine mistahes oludes. Odra puhul, nii taliodra kui suviodra puhul, tuleb muidugi mängu ka peade äramurdumine just ülemistes sõlmevahedes, kuid täna pole see veel aktuaalseks teemaks. Lähiajal saab tegeleda teraviljapõldudel lamandumiskindluse tagamisega.

Teravili teeb meeletut turbokasvu

Ajastamine – lamandumiskindluse tagamiseks

Kõige “magusam” aeg kõrretugevdajate kasutamiseks teraviljade lamandumiskindluse saavutamise seisukohalt on 1.-2.kõrresõlme faas (BBCH 31-32). Need sõlmed ja sõlmevahed on teraviljataime baasiks või vundamendiks, mis peavad hoidma kõrt püsti ka siis, kui suurt saaki kandvad viljapead valmimise ajal raskeks muutuma hakkavad. Samuti, kui ei soovita liigset põhumassi, siis 1.-2.sõlme faasis saab juba sedagi reguleerida.

Praegu, kui taimed tõesti kiirustavad pikkuskasvuga, tuleb ainult õigel hetkel kõrretugevdajaga rongile astuda, et pritsimine täidaks eesmärki – hoiaks põllu püsti kuni koristuseni. Soojust on, niiskust on, taimed on mõnusad – kõrretugevdajate kasutamine on väga omal kohal. Pritsimisi on päevakorral mitmeid, oska ainult ajastada. Siinkohal ütlekski, et kõrretugevdajat võib praegustes oludes kasutada pigem varem, kui hiljem. Ehk siis, ei pea ootama ära korralikku 2.sõlme faasi, pigem parema tulemuse saabki sellises 1.-2.sõlmefaasi vahel. Pigem liiga ootama jäädes võib kõige “magusam” aeg märkamatult käest lipsata.

Kõige alumine on võrsumissõlm, leitavad kaks kõrresõlme, nende vahe on vähem kui 2 cm – faas ca BBCH 31,5 – hea aeg kõrretugevdaja kasutamiseks

Faas BBCH 31 (31,5)

Kõrretugevdaja valik

Kõrretugevdaja valikul tuleb arvestada toote kasutussoovitustega, sest iga kõrretugevdaja efektiivne toime avaldub vaid õiges kasvufaasis pritsides. Miks? Sest kõrretugevdajate toimeained on mõeldud mõjutama kindlas kasvufaasis just sel ajal taimes aktiivseid taimede kasvuhormoone. Seepärast ongi oluline mitte enam kasutada võrsumist soodustavat kõrretugevdajat, kui teravili on liikunud 1.kõrresõlme faasist edasi.

Kulunorm

Praegusi ja tegelikult ilmaennustuse järgi ka edasisi ilmaolusid arvestades võiks kasutada kõrretugevdajate julgemaid kulunorme. Ei pea just maksimumnormile välja minema, sest tegureid, nagu väetamiskogus ja taimede seis ja muu selline on veel, kuid kuldse keskmisena soovitaks üldiselt kasutada pigem suuremaid, kui väiksemaid kulunorme. Taimed kasvavad meeletu kiirusega, seega pidurdamiseks ja aeglustamiseks oleks vaja toimivat kulunormi. Muidu kasvavad põllul pikad ja nõrgad vibud.

Hoiatused

Kõrretugevdajad ei sobi paagisegusse kokku tuulekaera tõrjeks mõeldud herbitsiididega (nii spetsiifiliste kui ka herbitsiididega, millel lai tõrjespekter kõrrelisi-laialehelisi umbrohtusid).

Kõrretugevdajatega võiks hoida paagisegude valmistamisel madalamat profiili, see tähendab, mitte teha liiga paljudest komponentidest koosnevaid segusid, eriti mitte kasutada liiga pikka nimekirja leheväetisi.

Kõrretugevdajaid saab kasutada vaid neil põldudel, kus taimed on heas kasvujõus ja toitumuses ning ei kannata eelneva stressi käes. Täna vist polegi eriti mureks, taliteravili on üldiselt ilus ja ilm toetab kasvamist ja kosumist.