Õitsemine on viljapeade haigustõrjeks ja kvaliteetse terasaagi kindlustamiseks ainuõige aeg. Parim võimalik aeg pritsimiseks on õitsemise algus-keskpaik.

Viljapeade kaitse aitab koju tuua terve seemne ja kvaliteetse tera

Õitsemine on kõige õigem aeg viljapeade haigustõrjeks

Otsustamisel võiks aluseks võtta paar mõttekäiku:

  1. Viljapeade haigustõrje võiks olla sisse kirjutatud kõigile põldudele, millelt võetakse seemet või loodetakse kõrgekvaliteedilist toidunisu.
  2. Praegu tundub, et ilm on niivõrd soe, päeval päike lõõskab ja ilmad on pigem kuivad, et haiguste levikuks pole soodsaid tingimusi. Kõik on õige, aga ööpäevane temperatuurikõikumine on hetkel selline, et öösiti tekib korralik kasteniiskus ning kuna enamik talinisupõlde on sel aastal päris võimsad, siis hoiavad põllud niiskust päris hästi kinni. Tasub mõelda nii: kui nisu õitsemise ajal on niiske ja/või sajab vihma, on fusarioosidel ja hallitusseentel levimiseks tingimused loodud.
  3. Väga oluline faktor peakaitse otsustamisel on seni kasvuperioodil tehtud haigustõrjeprogramm. Viljapeadel “värvivad” terad roosaks fusarioosid, mis tegelikult on põllus olemas ja levivad seal juba päris palju varem. Kui T1(kõrsumise alguses) ja T2 (lipulehes) fungitsiidilahendused  on olnud korralikud, tugevatoimelised ja hea kulunormiga, siis T3 (viljapeade kaitse) puhul võib teha pisut järeleandmisi – kas siis vähendades fungitsiidi kulunormi või otsustades üldse viljapea kaitse ära jätta.
  4. Kui T2 fungitsiidi pritsimine sattus/satub aega, mil oli/on juba loomise algus-keskpaik ehk ca 50-60% viljapeadest kohe nähtavale ilmumas ja paotumas, siis taolise ajastusega, väga hea laiaspektrilise fungitsiidiga ja hea kulunormiga saab päris hea nö kaks-ühes tulemuse: lipulehe ja viljapeade kaitse.

Kui lipulehe haigustõrje ajal saavad pihta juba ka loomisefaasis viljapead, siis on võimalik tabada ennetav kaitse viljapeadele

Talinisupõllud on üldjuhul meeletult ilusad – on viljapeade haigustõrje otsustamise koht. Põldudel on mass väga ilus, viljapäid ruutmeetrite kohta palju, saagipotentsiaal on päris hea. Me keegi ei tea, missugune tuleb koristus, kas kuiv või hakkab ilmataat kiusama. Igal juhul viljapeade kaitse on kindlustus, täpp i peal, et omalt poolt on kõik antud, et saak kvaliteetselt koju tuua.