Nii mõnelegi talinisupõllule astudes ja pisut ringi vaadeldes tekib mõte, et äestamine oleks päris hea plaan… Miks?

Pragunenud mullapind

Esiteks, pragunenud ja kuivav mullapind. Äestamine aitab lõhkuda praod ja mullakooriku, ühtlustada mullapinda, tagab parema mullaniiskuse säilitamise ja mullas õhu-vee liikumise. Seega pragunenud mullapinda tasub äestada.

 

Äestamine on mehhaaniline umbrohutõrje

Teiseks, talvitunud umbrohud. Äestamine on väga hea viis üle talve tulnud umbrohtude esimeseks tõrjeks. Samuti on võimalik äestamisega mehhaaniliselt esimesi juba tärkavaid umbrohtusid hävitada. See omakorda annab hea ajavõidu korraliku umbrohutõrje planeerimisel – talvitunud umbrohud ei kasva liiga suureks ja samas jõuab oodata parajat aega, mil enamus umbrohtudest tõrjumiseks sobivas kasvus on.

 

Vanad ja haigestunud lehed on taimedele koormaks

Kolmandaks, talve jooksul hävinud ja haigestunud taimelehed. Äestamine on ülimalt hea viis vanade ja haigete lehtede eemaldamiseks. Taimed saavad raskest koormast lahti ja saavad paremini uue kasvujõu kätte. Äestamine on justkui mehhaaniline fungitsiid, sest aitab eemaldada haigustekitajatega nakatunud lehed, millest muidu kergemini uus haigus alguse saada võiks.

 

Äestamisega segatakse väetis kenasti mulda

Neljandaks, väetisegraanulite mullaga segamine. Äestamine on hea teha pärast väetamist, sest mulla rehitsemisega saab väga hästi väetise mulda segada, kus see juba paremini sulama ja toimima saab hakata. Kaudselt saab nii justkui niiskust ka paremini ära kasutada, sest kuigi mullapind kuivab, siis allpool on niiskust rohkem ja väetis pääseb niiskemates oludes paremini toimima.

 

Äestamine innustab kasvama ja võrsuma

Viiendaks, äestamine on nagu kammimine. Äestamisega turgutatakse taimi paremini ärkama ja võrsuma. Kuigi pärast äestamist võib korraks tunduda, et põld on nüüd must ja taimed lõhutud, on peagi näha taimede tänu, kui põld ilusamana rohetama läheb.

Kindlasti võiks neid põhjuseid, miks äestamine on hea, veelgi välja tuua. Nimetatud põhjused on esimesed, mis talinisupõldudele astudes meenusid. Mina isiklikult ei julge anda rohelist tuld rukki ja taliodra äestamiseks – see julgus jäägu igaühe enda otsustada. Talinisu äestamist soovitaks kahe käega.

Talinisule äestamine meeldib

Mida kindlasti ei tohiks teha? Äestada ei tohi tatist-toorest mulda ja põldu, mullapind peaks olema parajalt tahenenud. Niisama pori sisse triipe vedada ja mulda kokku kuhjata ei tohi, taimi mullast välja kakkuda ka mitte. Samuti ei tohiks äestada vahetult enne, kui ööks lubatakse külmakraade. Äestamine on ikkagi mingil määral stressi tekitamine, taimed võivad olla hetkeliselt nõrgestatud ja heaks uueks elavnemiseks on tarvis mõnusat äraolemist.

Teine variant on põldude rullimine, millega on ka võimalik saavutada eelpool nimetatud tulemused – natuke teise lähenemisega.