Talioder on talirapsidele väga heaks eelviljaks, aga samas ka väga suureks nuhtluseks umbrohuna. Pole mitte eriskummaline, et sügisel on rapsipõllus taliodra varist kaks korda tõrjutud, aga kevadel leiab ikka veel tugevas elujõus odrataimi. Talirapsist on taliodra tõrjumine küll tihtipeale aeganõudev, aga sellegipoolest iseenesest edukalt tehtav.

Sügisel tõrjud kasvõi kaks korda ja ta pruugib kevadel sulle jälle rapsipõllul otsa vaadata

Talioder on ka edaspidi külvikorras, näiteks nisupõldudes, väga keeruline umbrohi. Seeme püsib mullas idanemisvõimeline pikka aega ja kipub siit-sealt ikka läbi lööma.

Praegune kevad on olnud küll jahe, aga talirapsile on kasvutingimused sobinud, raps on napikest soojust ja parajat niiskust hästi ära kasutanud ning päris ruttu pikkust visanud. Nüüd võib nii mõnelgi põllul tekkida olukord, kus tuleb otsustada, kas veel otra taga ajama minna või ei saa seda enam rapsi varjust tõrjuda.

Soovitada tahaks küll, et kui veel põllul on silmakõrguselt ülevalt alla vaadates taliodra puhmad kenasti tabatavad ja nad pole täielikult rapsilehtedesse mattunud, siis õige oleks veel proovida taliotra tõrjuda. Samuti põldudel kasvõi tühimikes või ääreringidel, kus taliodral on olnud võimalust ruumiga laiutada. Just seepärast, et pisut ette mõelda edasisele külvikorrale ning nisu- ja rukkipõldude puhtusele.

Kui ülalt alla vaadates on odrataimed kergesti tabatavad, saaks veel ka herbitsiidiga neile pihta

Arvestada tuleb nüüd pritsimisel ka rapsi õitsemisega. Kui ikka kasvõi esimene õis põllunurgas lahti on läinud, pole enam võimalik mitte ükski päevane pritsimine. Kõrrelise tõrjevahend võib etiketil küll lubada pritsimist ainiti lähtuvalt kõrrelise kasvufaasist ning isegi siis, kui rapsil juba esimesed õied lahti, kuid õitsvate taimedega kehtib automaatselt luba pritsida vaid ajavahemikul 22:00-5:00.

Üldjuhul eks neil rapsipõldudel, kus veel võiks mõttesse tulla taliodra tõrjumine, ei ole õitsemine veel teemaks, sest taimed pole veel nii kõrged ja nii kauges kasvufaasis. Ideaalne oleks igal juhul kõrreliste tõrje teha enne, kui raps õitseb, sest hea oleks rapsi õite viljumise hoidmiseks mitte pritsida lahtistele õitele herbitsiide.

Samasugune tõrjesoovitus kehtib samuti teistele kõrrelistele umbrohtudele rapsipõldudel – orashein ja tuulekaer. Tuulekaera osas on keeruline öelda, kui palju tuulekaera võib veel edaspidi tärgata. Orasheina ja praeguses võrsumisfaasis oleva taliodra tõrjumiseks tuleks kindlasti kasutada herbitsiidi kõrgemaid kulunorme.

Kokkuvõtteks, mõnedel rapsipõldudel saaks veel taliotra ja orasheina tõrjuda, samas liiga pikalt ei tohi oodata – raps kasvab liiga suureks, kõrrelised jäävad varju ja pritsimisega ei saa pihta ning õitsvate taimedega on pritsimisaeg vaid öisel ajal.