Teraviljade kasvufaasid on nii mõnegi herbitsiidi ja kõikide kasvuregulaatorite-kõrretugevdajate kasutamisel kriitilise tähtsusega. Valesti ajastatud ja vales kasvufaasis pritsides võib õnnelikul juhul lihtsalt juhtuda, et toime pole päris see, mis oodatud. Hullemal juhul kahjustatakse pöördumatult viljapea arengut ja tekitatakse tuntavat saagikadu.

Täna on oluline just kõrsumise algus ehk 1.-2.sõlme faasi õige määramine, sest sel ajal lõppeb nii mõnegi herbitsiidi õige kasutusaeg, on hea aeg alumiste kõrresõlmevahede tugevdamiseks kõrretugevdajatega ning samuti on parim aeg mikrodega leheväetiste kasutamiseks.

Kasvufaasi määratakse suuremate võrsete järgi, sest kunagi pole kõik võrsed samas pikkuskasvus ja kasvufaasis, kuid õigeaegseid pritsimisi tuleb ajastada ikkagi peamiste saagikandjate järgi.

Kõige olulisemad kasvufaasid arengujärjekorras just erinevate pritsimiste plaanimiseks on teraviljadel järgmised:

Võrsumise lõpp-kõrsumise algus – võrsumisfaasi lõpp tähendab seda, et taimede tugevamatel peavõrsetel on arenenud esimene kõrresõlm. Kuni selle faasini ehk kuni esimese kõrresõlme olemasoluni käib aktiivne võrsumine ning eesmärk on, et võrsumisfaas kestaks võimalikult pikalt, et tulemuseks oleks maksimaalne arv saaki kandvaid võrseid.

Võrsumisfaasi kõige olulisem eesmärk on, et kasvaks saaki kandvate võrsete maksimaalne arv

Esimese kõrresõlme faas ehk BBCH 31 – näpuga põllul võrseid katsudes on hästi leitav mullapinnalt kõrgemale tõusnud sõlmekoht. Võrse lahtilõikamisel on leida, et võrsumissõlme (kohast, kus võrsed alguse saavad) ja esimese kõrresõlme vahe on vähemalt 1 cm.

Kui kõrrel on leitavad juba kaks korralikku kõrresõlme, ei tähenda see, et käes on 2.kõrresõlme faas, vaid on pigem selline vahepealne pooleteise sõlme faas ehk ca BBCH 31,5.

Talinisu ca BBCH 31,5 faasis – veel pole sõlmede vahe 2 cm, kuigi kaks sõlme on leida

Kõige alumine on võrsumissõlm, leitavad kaks kõrresõlme, nende vahe on vähem kui 2 cm – faas ca BBCH 31,5

Teise kõrresõlme faas ehk BBCH 32  – kõrrel on leitavad kaks sõlme ning nende vahe on vähemalt 2 cm.

Rukkil tugev teise sõlme faas (ja rohkemgi) – esimese kahe sõlme vahe pikem kui 2 cm, leitav juba kolmas kõrresõlm

Lipulehe faas ehk BBCH 37-39 – ilmub viimane leht ehk lipuleht, mis on alguses keerdunud ning hiljem rullub kenasti laiali ja on loodetavasti tugev ja võimas.

Ohteotste ilmumine või viljapea paotumine ehk BBCH 49 – kriitiline faas, mil enam paljusid pritsimisi teha ei saa. Umbrohutõrjeks ja kõrretugevdamiseks on aeg ümber, jääb vaid haiguste tõrje viljapeadel ning mõned leheväetised terakvaliteedi tagamiseks.

Järgnevad loomulikult õitsemine, terade piimküpsus ja peagi vahaküpsus ning lõpuks kombainiküpsus 🙂 Sinna on õnneks veel pikk maa minna.