Võrklaiksus on teada-tuntud odra, eriti suviodra, põhiline taimehaigus. Varased odrasordid oma ebareaalse viimase aja kasvuspurdiga justkui kasvasid suuremast haigussurvest mööda, kuid hilisemate suviodra sortide põllud on praegustes tingimustes vastuvõtlikud võrklaiksusele.

Hilisematel suviotradel levib võrklaiksus

Võrklaiksus esineb põllul tihtipeale kolletena, kust haigustekitaja tuule ja vihmapiiskade abil laiali levib. Võrklaiksusele meeldib praegune pidev suur õhuniiskus väga ning ebatüüpiliselt enamikele haigustele, meeldib võrklaiksusele väga hästi ka kuumus – 20-25 kraadi on levikut soosiv. Haiguse peiteaeg nakkusest kuni nähtavate sümptomite tekkimiseni kestab ca 14 päeva.

Võrklaiksuse peiteaeg võib kesta ca 14 päeva ja avalduda siis ulatusliku levikuna

Kuna suvioder on päris hästi võrsunud, lehemassi on palju ja niiskus püsib ööpäeva jooksul pidevalt taimikus, siis tahaks täna väga soovitada korraliku fungitsiidi kulunormi kasutamist ja ühekorraga. Jagatud ja poolitatud fungitsiidi kulunormi pritsimine hilise suviodra võimsas taimikus, kus võib võrklaiksus end juba peita, ei pruugi anda tänastes tingimustes parimat tulemust. Pigem teha kõrsumises (2.-3.kõrresõlme faasis) koos kõrretugevdajaga korralik haigustõrje ning teine pritsimine arvestada juba sellesse aega, kui ohted hakkavad paistma ja viljapead looma ehk siis juba viljapeade kaitse. Kes aga siiski valib jagatud fungitsiidinormi pritsimise tee, siis tähelepanelik tuleb olla ajaarvestuses – poolnormile peab teine poolnormi järgnema maksimaalselt kahe nädala jooksul, muidu on esimese pritsimise kasutegur väga küsitav.