Kui veel on tegemata kõrreliste umbrohtude tõrje oa- ja hernepõldudel, siis võiks selle tegemisega juba pisut kiirustada. Oapõldudel on õitsemine alanud, peagi on esimesed valged õied ka hernel (kagus pidi juba olema). Õitsemise algus võikski olla viimane piir kõrreliste tõrjumiseks liblikõieliste põldudelt. Ühelt poolt nii kultuuri kaitsmiseks, et mitte pritsida lahtistele õitele kõrreliste herbitsiidi, et mitte häirida herne ja oa õitsemist ja seeläbi pärssida edasist viljumist. Teiselt poolt oluline on saavutada tõrjeefektiivsus kõrrelistele umbrohtudele, mis on juba praeguseks tegelikult päris suureks kasvanud. Seega enam kõrreliste tõrjet oa- ja hernepõldudel poleks mõistlik edasi lükata.

Kõrreliste umbrohtude tõrjet ei tohiks enam edasi lükata

Kõrreliste umbrohtude tõrjet oa- ja hernepõldudel võiks võtta juba eeltööna järgnevale teraviljapõllule, et järgneval põllul oleks muresid vähem. Oa- ja hernepõllust on kõiki kõrrelisi võimalik palju hõlpsamini ja odavamalt tõrjuda, kui edaspidi teravilja seest püüda kõrrelisi tõrjuda ja samasugust tulemust saavutada. Orasheina odrapõllust pole näiteks üldse võimalik tõrjuda.

Orasheina tõrje on eriti oluline, sest orasheina tuleb tõrjuda külvikorras süstemaatiliselt, et temast põldudes jagu saada. Orasheinal on maa-alune risoom kordades suurem, kui maapinnal olev lehemass. Just seetõttu tuleb ka oa- ja hernepõldudel orasheina tõrjet teha kõrreliste tõrjeks mõeldud herbitsiidide maksimaalsete kulunormidega. Väikse normiga tehes võib küll maapealne osa minna heledaks või isegi hävineda, kuid maa-alune risoom elab oma elu edasi ja tegelik tõrje pole efektiivne.

Kõrrelistest umbrohtudest on orashein kõige ohtlikum ja vajab süstemaatilist tõrjet

Ka kõigi teiste kõrreliste tõrjel tuleks ikka jälgida umbrohtude suurust ning kui tõrjumise ajaks on kõrreline juba kultuurtaimega sama pikkuskasvu tegemas ja konkurentsi pakkumas, tuleks igal juhul kasutada herbitsiidi keskmisi-kõrgemaid norme. Muide, kui kõrreliste surve on ainult põllu äärtes, siis hea oleks võtta aeg ja ääred herbitsiidiga üle sõita – justnimelt seepärast, et järgnevatel kultuuridel elu lihtsam oleks.

NB! Kui midagi õitseb, siis päeval ei tohi pritsida!

Uba on esimesed õied avanud