Ilmad ei taha viimasel ajal enam üldse põllule toimetama lubada, samas vihm ja niiskus koos paraja soojusega on loonud ideaalsed olud taimede kasvuks. Saba kinni, nokk lahti, sest ega liiga palju pole kunagi ka liiga hea – liiga palju vihma on täna pigem takistuseks. Teraviljapõldudel tuleb nüüd juba enne nii mõnegi pritsimise ettevõtmist hakata kontrollima, millisesse kasvufaasi taimed jõudnud on või mis seis üldse on. Tähelepanu tasub pöörata toodete kasutussoovitustele ja seal lubatud kasvufaasidele, eriti oluline on see just herbitsiidide, aga ka kõrretugevdajate kasutamisel.

Soovitused kultuuriti

Talinisu

Talinisud on praegu tugevas kõrsumisfaasis (üldjuhul 1.-3.kõrresõlme faasis), mis on õige aeg kõrretugevdamise ja leheväetamistega tegeleda. 1.-2.kõrresõlme faasis on kõige olulisem aeg taimede lamandumiskindluse garanteerimiseks. Oluline on, et teraviljakõrs oleks tugev vundamendist, see tagab kogu “maja” ehk kõrre vastupidavuse ja püstipüsimise. Arvestades ilmaolusid ja talinisu mõnusat lehemassi, siis kindlasti soovitaks jätkuvalt kasutada kõrretugevdajate keskmisi-suuremaid kulunorme.

Talinisupõllud näevad küll superhead välja

Leheväetamise kohalt on kõrsumine ainuõige aeg, et taimedele lehtede kaudu põhitoidu lisa ja olulisi mikrosid anda.

Kui veel on umbrohutõrje teemaks ja valitud on herbitsiid, mis lubab kasutamist kuni 2.kõrresõlme faasini, tuleks enne pritsimist põlluti käia kontrollimas, mis kasvufaasis talinisu õigupoolest on. Vastasel korral on valel ajal pritsides kahjustused garanteeritud.

Samas, väga edukalt saab veel teha ja just õige aeg on tuulekaera tõrjeks kõrreliste spetsiifiliste herbitsiididega, mis lubavad üldjuhul pritsimist kuni lipuleheni. Kuna samal ajal on aktuaalne tuulekaera tõrje ja kõrretugevdamine, siis arvestada tuleb, et neid kaht ühte paagisegusse segada ei tohi. Soovituslik oleks ka järjestikusel pritsimisel hoida 5-7 päeva vahet, vahet pole, kas enne on kõrretugevdamine või tuulekaera tõrje. NB! Tuulekaera spetsiifiline kõrreliste herbitsiid tuleb pritsida ainult üksinda, paaki ei mahu mitte midagi muud!

Haigustõrje tuleb hoida fookuses – jahukastet leidub üpriski palju, aga arvata võib, et ega helelaiksus ka peagi ilmumata ei jää.

Rukis ja talioder

Kui talinisu puhul on täna lipulehe ja viljapea paotumise faasiks veel pisut vara, siis seevastu eriti rukki, aga kohati ka taliodra põlde tuleb juba väga seirata. Õnneks päevatemperatuurid on praegu mõistlikud ja see on tõmmanud pisut kasvamise turbokiirust tagasi, kuid sellegipoolest, kasvufaaside vahetumine ja viljapeade tulek võib kätte jõuda rutem, kui võiks eeldada. Siia juurde veel arvestada need üksikud päevad, mil kõik tingimused pritsimiseks klapivad..

Rukki ja eriti just taliodra puhul on lisaks kõrrevundamendi tugevdamisele oluline ka viimane kõrretugevdamine – see, mis muudab kõrre vastupidavamaks just viljapea alt. Sellega tagatakse, et viljapead ei hakka terade täitudes ja peade raskeks muutudes ära murduma. Hea aeg viimaseks kõrretugevdamiseks on lipulehefaas. Lipulehefaasist ohete väljailmumiseni võib minna kiiremini, kui eeldaks, seega ei soovita jääda ootama ja timmima seda viimast-viimast ohtetippude ilmumise aega. Ilmad ei ole ju just lahkelt pritsimiseks õigeid hetki lubanud. Taimekasvuks on olnud tingimused nii super head, seega rukki ja taliodra puhul ei tohiks viimast kõrretugevdamist kindlasti mitte tegemata jätta.

Tuulekaera tõrjet saab teha kuni rukki ja taliodra lipulehefaasini, seega samuti pole liiga palju enam aega oodata, kui see veel planeeritud on. Ja jätkuvalt, kuigi ajastuses sobiks maru hästi, siis kõrretugevdajad ja kõrreliste tõrjeks herbitsiidid ei käi mingil juhul ühte paagisegusse!

Suviteravili

Kui teravili on tärganud ja mõnusalt lehti kasvatab ning külviga ei antud ära kogu planeeritud lämmastikväetist või tekib mõte seda ikkagi veel juurde anda, siis nüüd on selleks hea aeg. Selliste tingimustega läheb suviteravili ka väga kiiresti käima ja kasvupotentsiaali täisväärtuslikuks saavutamiseks vajab rohkelt süüa.

Suviteraviljade võrsumise soodustamiseks kasvuregulaatorite kasutamise parim aeg on esimeste kõrvalvõrsete tekkimisest kuni kõrsumise alguseni.

Kuna niiskust ja soojust on, siis umbrohi kipub väga meeletu kiirusega kasvama. Kohati on suviteravilja põldudel tekkinud juba väga tugev konkurents teravilja ja umbrohtude vahel.

Kui umbrohi võtab võimust..

  • Esiteks, võib olla tekkinud olukord, kus umbrohi vohab, aga teravili alles tärkab. Sellistes tingimustes ei jää muud üle, kui natuke siiski oodata, sest üldjuhul on mõistlik mistahes herbitsiidi pritsida siis, kui teraviljal on olemas vähemalt 2 korralikku pärislehte.
  • Teiseks, kui on planeeritud segu kahest herbitsiidist ja pritsimise parim aeg umbrohtude seisukohalt justkui pole veel kätte jõudnud, siis tasuks ehk umbrohutõrje nö “lahku tõmmata”. Ühe herbitsiidiga esimene umbrohtude rinne maha tõmmata ning teine herbitsiid jätta veel varujokkeriks tagataskusse.
  • Kolmandaks, kui on valitud selline herbitsiid, mille parima tulemuse saaks pisut hilisemal pritsimisel – kui on tärganud ka näiteks kõrrelised umbrohud või lihtsalt pole päris kõik umbrohud põllul täna veel olemas, aga osalt umbrohud juba lämmatavad teravilja, siis on ainus lahendus lihtsama laialeheliste tõrjeks mõeldud herbitsiidiga praegu esimene umbrohurinne maha võtta.

Peab hindama põlluti õiget umbrohutõrje ajastamist