Kasvufaaside määramise ülekordamisest ei saa ei üle ega ümber, seega on õige hetk need tänaseid põlluolusid-toimetusi arvesse võttes veel üle käia.

Võrsumisfaas

Nagu nimigi ütleb, tähendab võrsumisfaas seda aega, mil teraviljataim kasvatab juurde lisavõrseid ja kõrre pikkuskasvule veel ei mõtle. Taliteraviljadel algab võrsumisfaas sügisel ja lõppeb kevadel. Rukkil ja taliodral võiks peamine võrsumine toimuda juba sügisel – sellest ka sügisene varasem külviaeg. Talinisu võrsub ka kevadel, sõltuvalt sordist on kevadine võrsumisvõime küll erinev, kuid just sellest tulenevalt on määrava tähtsusega sordipõhise külviaja valik sügisel.

Võrsumisfaas täna taliteraviljade puhul enam kõne alla ei tule, suviteraviljadel on see just nüüd päevakorral.

Võrsumisfaas on suviteraviljadel päevakorral

Võrsumisfaas algab, kui teraviljataim on lisaks esimeste lehtede kasvatamisele nähtavale toonud ka esimese kõrvalvõrse. Võrsumise lõppu tähistab aeg, mil taimede tugevamatel peavõrsetel on arenenud esimene kõrresõlm. Visuaalselt on võrsumise lõpp-kõrsumise algus põllul kenasti nähtav – taimed ei laiu enam niivõrd harali mööda maad, vaid on hakanud silmnähtavalt püstisemalt kõrgusesse sirutuma.

Võrsumisfaas

Kõrsumisfaas

Kõrsumisfaasis taimede arengut määrates on oluline tähele panna, et teraviljakõrrel on ka võrsumissõlm – see sõlm, mis on mullapinnale ja teraviljapuhma juurtele kõige-kõige lähemal ning pikkuskasvust hoolimata püsib kõrre alaosas. Seda ei loeta teravilja esimeseks kõrresõlmeks.

BBCH 32 ehk 2.kõrresõlme faas – tugevalt on välja arenenud kaks korralikku kõrresõlme ja sõlmevahet

Kõrsumisfaas tähendab kõrte pikkuskasvu ja kõrresõlmede moodustumist. Teravilja puhul on väga tähtis aeg 1.-2.kõrresõlme faas, sest sel ajal pannakse paika teraviljapeade pikkus ja terade arv viljapeades. Sel ajal on oluline, et taimed oleksid terved ja rõõmsad, neil jaguks piisavalt toitu ja vett ning samuti on õige aeg leheväetistega kasvu turgutamiseks.

Sel aastal on positiivne, et just taliteraviljade kõrsumisfaasis ja viljapeade pikkuse paikapanemise ajal on olnud niisked olud. Meenutuseks, taliotradel jäi 2020.hooajal tera peeneks ja saak väiksemaks, kui oleks lootnud – põhjuseks oligi kuivus ja kuumus taliodra kõrsumise alguses.

Üldistades võiks öelda, et talinisud on täna tugevas kõrsumises, olles peamiselt 1.-3.kõrresõlme faasis. Käib asjalik pikkuskasv koos lehtede kasvatamisega, millele jõudu juurde annab maikuule ebatüüpiline vihmane ilm.

Vihm ja soojus käsikäes soodustavad pikkuskasvu ja lehestiku arengut

1.kõrresõlme faas ehk BBCH 31

Esimene sõlm mullapinnal märgatav, vähemalt 1 cm kaugusel võrsumissõlmest.

Kasvufaas BBCH 31, 1.sõlme faas

Kuigi nähtav on kaks kõrresõlme, on see veel faas BBCH 31(31,5) ehk 1.sõlme faas

2.kõrresõlme faas ehk BBCH 32

Kõrrel on leitavad kaks sõlme ning nende vahe on vähemalt 2 cm.

2.kõrresõlme faas ehk BBCH 32(+)

Kui talinisu on täna üldiselt kõrsumise keskpaigas, siis rukis ja talioder on jõudnud päris palju kaugemale – 3.kõrresõlme faasi, näitavad juba siin-seal lipulehte või on kohati lausa ohteotsakesi ja viljapäid paotamas.

Rukkil lipuleht olemas ja ohteotsad hakkavad paistma

Lipulehe faas ehk BBCH 37-39

Kõrrel on olemas kõik kõrresõlmed. Ilmub viimane leht ehk lipuleht, mis on alguses keerdunud ning hiljem rullub kenasti laiali. Nisul on lipuleht peamine kaunitar ja kõige laiem leht, rukkil ja taliodral on see oluliselt tagasihoidlikum.

Rukkil hakkavad viljapead paotuma

Ohteotste ilmumine või viljapea paotumine ehk BBCH 49

Faas, mis näitab natuke seni tehtu tulemusi ja kus on võimalik olukorda saagirindel juba veidike hinnata. Peade pikkus ja terade arv on paigas, jääb üle ainult terade täitumine ja terakvaliteedi hoidmine. Pritsimiste ja väetamiste osas on peamine, kui mitte kõik, tehtud.